IoT – 4. Nadelen van het Internet of Things

Wat zijn de nadelen van het Internet of Things?

​We hebben het gehad over de voordelen van het Internet of Things. Natuurlijk is zijn er niet alleen voordelen, maar ook nadelen. Als je over de nadelen gaat nadenken zijn er zonder uitputtend te zijn een aantal aandachtsgebieden te onderkennen, namelijk: privacy, regulering, professioneel, kwaliteit en beveiliging.

Om te beginnen kijken we naar de privacy. Als er gegevens verstuurd worden dan kunnen deze interessant zijn voor meerdere partijen. De gegevens kunnen in een negatief scenario op straat komen te liggen door hacking en security issues. Er zijn al een hoop gegevens bekend bij providers en hosts. Als deze gegevens gecombineerd worden met gegevens van het Internet of Things kan dat zeer gevoelige informatie opleveren. De gegevens kunnen bijvoorbeeld gekoppeld worden aan andere gegevens, zoals de gezondheidsgegevens en andere medische data. Dat wil je als gebruiker dus niet hebben.

Nog een nadeel is het gebruik van de gegevens voor verregaande regulering door de overheid. Op de eerste plaats staan ze er niet om bekend zo een goede IT projecten en en beveiliging erop na te houden. Op de tweede plaats heb je de regulering en handhaving. Als ze zien dat je te hard rijdt, dan kunnen ze meteen een boete sturen. Handig, had je maar niet te hard moeten rijden. Eenvoudige inkomsten en je houdt het plebs lekker in het gareel.

Professioneel zijn er ook wat negatieve kanten aan het Internet of Things. Door de dingen worden handelingen weggenomen die nu gedaan worden door mensen die daar een baan aan hebben. Deze mensen hebben straks geen baan meer. Denk bijvoorbeeld aan het vak als chauffeur. Door zelfrijdende auto’s en automatische routes zijn een aantal chauffeurs niet meer nodig. Je kunt het vak natuurlijk anders gaan insteken, maar daar red je niet elke job mee.

De kwaliteit van sommige producten neemt af door 0-marginale kosten. Het levert niets op, dus de aandacht wordt ook minder. Zo ontstaan nu allerlei blogs ‘7 manieren om…’. Deze artikelen triggeren de aandacht, maar bevatten geen kwaliteit. Door de enorme aanbieding van veel kaf, zie je niet altijd het koren. Want, er zijn natuurlijk ook erg goede blogs, maar minder. Net als bijvoorbeeld het testvak door consultants. Door een grote hoeveelheid zogenaamde professionals en dozenschuivers blijven de echte professionals onopgemerkt. Harder schreeuwen heeft geen zin. De verdiensten zijn minder en de kwaliteit van vele applicaties neemt af. Als dus de ‘grote’ partijen of ‘schreeuwers’ zich in het Internet of Things maneuvreren en de kleinere kwaliteitsaanbieder zo buiten spel zetten, dan wordt de aangeboden kwaliteit alleen maar lager, terwijl het Internet of Things het juist hoger kan maken.

Door het Internet of Things worden dingen en service persoonlijker door het gebruik van jouw data. Aan de andere kant wordt het onpersoonlijker doordat je geen andere mensen nodig hebt. Geef ouderen een armband die de gezondheid in de gaten houdt. Je kunt vervolgens sneller de toestand van meer mensen controleren van achter het scherm. Zodra er iets misgaat weet je wel precies wat.

Fysieke beveiliging wordt groter, maar kan aan de andere kant ook kleiner worden. Militair gezien is het positief dat je in de gaten kunt houden dat er bepaalde dingen in ontwikkeling zijn, bewegingen plaatsvinden en ga zo maar door. Nadeel is natuurlijk dat kwaadwillenden door het Internet of Things ook beter aanvallen kunnen plannen en uitvoeren zonder ook maar opgemerkt te worden of andere nadelen te ondervinden.

Ik denk dat er nog een mooie taak is weggelegd voor de professionals die zich nu met de ontwikkelingen van het Internet of Things bezighouden. Als professional moet je altijd kritisch en vooral ethisch blijven kijken naar de ontwikkelingen. En als ik het zo bekijk, zou het vak als ethisch hacker nog wel eens heel groot kunnen worden.