Is er een testmanager of testcoördinator nodig?

Het project waaraan gewerkt wordt zal getest moeten worden. De fouten moeten gevonden worden. Anders zal de klant ze vinden! Hoe de testen vormgegeven moeten worden kan een testmanager of coordinator prima bepalen.

Hoe gaat dat in z’n werk?

Het ligt uiteraard aan de projectaanpak. Als eerste zal een testmanager de informatie verzamelen en gesprekken voeren. Daarna wordt een plan opgesteld op basis van risico’s en ‘requirements’. De vormgeving van de testen gaat van veel dingen afhangen. Een testmanager weet dat perfect te bepalen.

De voordelen:

  • De ervaring van een testmanager van Testhuis zorgt ervoor dat de juiste zaken getest worden met de juiste diepgang, binnen het budget en de tijd die ervoor wordt uitgetrokken.
  • De onafhankelijkheid zorgt voor een eerlijk oordeel over de kwaliteit.
  • De testen worden risk en requirement based aangepakt. De stelregel is: geen risico, geen test!